Bộ ba khóa học khởi nghiệp dành cho các start up

Làm sao khởi nghiệp thành công trong thơì kỳ khởi nghiệp

Bạn được gì từ những
khóa học?

Mục tiêu

Xác định được mục tiêu quan trọng trong cuộc đời: làm chủ doanh nghiệp.

Read More

Huy động vốn

Huy động vốn dễ dàng, thêm nhiều khách hàng mới với chi phí thấp

Read More

Kinh doanh Online

Là một xu thế và cũng là một công việc tay trái của rất nhiều người.

Read More

Các khóa học trong gói

Bộ ba khóa học kinh doanh khởi nghiệp cho bạn trẻ trên con đường bắt đầu sự nghiệp start up