Bí Quyết Hóa Rồng

No imageTác giả: Lý Quang Diệu
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Lý Quang Diệu

NXB Trẻ ấn hành

Chúng tôi nhận được quyển sách “From third world to first – The Singapore Story: 1965-2000” từ Nhà xuất bản Trẻ với đề nghị là nhanh chóng dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi không ngờ quyển sách quá hay và thiết thực. Vì vậy, chúng tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc sau khi đã bỏ tiền và thời gian để mua và đọc quyển sách này. Nếu bạn là người yêu nước đang giữ trọng trách trong bộ máy công quyền thì trong nhiều trường hợp, bạn sẽ học được cách phục vụ nhân dân như Lý Quang Diệu và ê kíp của ông đã từng thực hiện thắng lợi ở đất nước Singapore nhỏ bé. Nếu bạn là người dân bình thường thì bạn sẽ hiểu vì sao phải ủng hộ chính quyền trong việc thiết lập trật tự, chỉnh trang quê hương xứ sở mà trong một số trường hợp có thể đụng chạm đến thói quen hoặc lợi ích của chính bạn, hoặc gia đình bạn. Hơn nữa, bạn sẽ biết được các sự kiện lịch sử đã diễn ra xung quanh ta như thế nào trong những năm qua. Không chỉ có thế, bạn còn biết được cách phân tích, đánh giá và đối nhân xử thế thành công của Lý Quang Diệu. Hiểu biết lịch sử, bạn sẽ tránh được nhiều sai lầm; đặc biệt là sai lầm về chính trị, tổ chức và quản lý xã hội.


Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 34 bài Thời lượng: 9 giờ 10 phút
Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 1)
00:34:30

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 2)
00:33:46

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 3)
00:48:12

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 4)
00:43:31

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 5)
00:54:53

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 6)
00:56:49

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 7)
01:04:04

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 8)
00:48:36

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 9)
01:04:31

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 10)
00:32:52

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 11)
01:03:56

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 12)
01:19:55

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 13)
01:15:11

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 14)
00:35:29

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 15)
00:46:05

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 16)
00:31:21

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 17)
00:54:18

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 18)
00:27:32

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 19)
00:40:31

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 20)
00:49:54

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 21)
00:34:43

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 22)
01:04:30

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 23)
00:37:45

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 24)
00:29:38

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 25)
00:46:40

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 26)
00:45:59

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 27)
00:33:56

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 28)
00:30:28

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 29)
00:50:53

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 30)
00:49:47

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 31)
00:40:55

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 32)
00:35:19

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 33)
00:22:16

Bí Quyết Hóa Rồng (Phần 34)
00:32:03

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Lý Quang Diệu

Audio Code 8000051

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Bí Quyết Hóa Rồng có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem