Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân

No imageTác giả : Fernando Tría de Bes
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Chúng ta đã được biết đến tác giả qua hai cuốn sách Bí mật của may mắn và Tiếp thị phá cách (đồng tác giả với Phillip Kotler), ở cuốn sách này, bằng những trải nghiệm sâu sắc về thực tế của mình, Tría de Bes sẽ giúp bạn nhận dạng mười bốn nhân tố chính dẫn đến thất bại mà bất cứ ai khao khát trở thành doanh nhân nên biết trước khi bắt đầu. Từ việc đào sâu ý tưởng ban đầu, cân nhắc giữa viêc nên có cộng sự hay không, đến nghiên cứu chi tiết cách thức quản lý tăng trưởng,… tác giả sẽ dẫn bạn qua những thất bại thông thường – và những phương pháp ngăn ngừa tốt nhất – để bạn có thể tập trung vào những nước cờ đúng dắn cho doanh nghiệp mới của mình.

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 9 bài Thời lượng: 4 giờ 17 phút
Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 1)
00:33:53

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 2)
00:28:53

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 3)
00:25:13

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 4)
00:15:23

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 5)
00:29:26

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 6)
00:19:51

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 7)
00:20:57

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 8)
00:50:49

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân (Phần 9)
00:14:16

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả : Fernando Tría de Bes

Chúng ta đã được biết đến tác giả qua hai cuốn sách Bí mật của may mắn và Tiếp thị phá cách (đồng tác giả với Phillip Kotler), ở cuốn sách này, bằng những trải nghiệm sâu sắc về thực tế của mình, Tría de Bes sẽ giúp bạn nhận dạng mười bốn nhân tố chính dẫn đến thất bại mà bất cứ ai khao khát trở thành doanh nhân nên biết trước khi bắt đầu. Từ việc đào sâu ý tưởng ban đầu, cân nhắc giữa viêc nên có cộng sự hay không, đến nghiên cứu chi tiết cách thức quản lý tăng trưởng,… tác giả sẽ dẫn bạn qua những thất bại thông thường – và những phương pháp ngăn ngừa tốt nhất – để bạn có thể tập trung vào những nước cờ đúng dắn cho doanh nghiệp mới của mình.

 

Audio Code 8000072

Những sách nói gần giống nhất
Hướng dẫn nghe sách nói

Nếu có bất cứ vấn đề gì về vi phạm nội dung, hình ảnh bản quyền,... bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem