Giới thiệu sách nói

Việt dịch: Hòa thượng Thích Hành Trụ
Diễn đọc: Kim Phụng, Huy Hồ, Đức Uy, Văn Ngà

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 4 bài Thời lượng: 45 giờ 19 phút
Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ (Phần 1)
00:24:54

Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ (Phần 2)
00:32:24

Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ (Phần 3)
00:24:21

Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ (Phần 4)
00:26:01

Thông tin giảng viên, diễn giả

No image

Audio Code 8000096

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Hiền Nhân – HT Thích Hành Trụ có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem