Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực

No imageKinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Hán dịch: Nhà Tống Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La.
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực.

 

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 5 bài Thời lượng: 4 giờ 12 phút
Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực (Phần 1)
01:04:36

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực (Phần 2)
01:04:36

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực (Phần 3)
01:10:41

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực (Phần 4)
01:13:27

Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực (Phần 5)
01:13:31

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageKinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực

Audio Code 8000099

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Lăng Già – HT Thích Duy Lực có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem