Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa

No imageKinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa Tác
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 17 bài Thời lượng: 5 giờ 12 phút
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 1)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 2)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 3)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 4)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 5)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 6)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 7)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 8)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 9)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 10)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 11)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 12)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 13)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 14)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 15)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 16)
00:00:00

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa (Phần 17)
00:00:00

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageKinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa Tác

Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông

Audio Code 8000100

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Thích Thiện Hoa có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem