Chư Kinh Tập Yếu

No imageTác giả: HT Thích Duy Lực
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Kinh Kim Cang là một phẩm trong Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển . Kinh nay từ đầu đến cuối đều hiển bày nghĩa ba câu, nếu đọc giả thấu suốt được nghĩa ba câu của kinh này, thì đối với tất cả kinh Đại thừa liễu nghĩa đều thấu suốt cả. Nghĩa ba câu cũng như nghĩa tứ cú kệ, phá hết tất cả tư tưởng chấp thật, chẳng hai chẳng khác. Nói chấp thật tức là lọt vào tương đối, thuộc về biên kiến, bất cứ chấp có là thật, chấp không là thật, chấp chơn là thật,chấp giả là thật, đều là chấp thật cả. Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại. Văn ngôn đời xưa quá xúc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời, người xưa nói “đọc chỗ chẳng có chữ” là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn, những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt ít dùng, lại chẳng thể dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những nghĩa lý thấm sâu khó hiểu thì chúng tôi lược giải thêm. Vì đọc giả cảm thấy phần 27 còn hơi tối nghĩa, nên kỳ in này chúng tôi lược giải thêm để sáng tỏ nghĩa kinh trong phần này. Nói tóm lại, chúng tôi dịch kinh này là mong giúp cho đọc giả dễ hiểu nghĩa kinh, theo đó tu hành để đưa đến kiến tánh (giải thoát)

 

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 24 bài Thời lượng: 12 giờ 7 phút
Chư Kinh Tập Yếu (Phần 1)
00:15:10

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 1)
00:17:23

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 3)
00:15:14

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 4)
00:32:09

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 5)
00:42:56

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 6)
00:38:47

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 7)
00:39:27

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 8)
00:23:00

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 9)
00:24:49

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 10)
00:29:22

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 11)
00:28:33

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 12)
00:29:59

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 13)
00:38:11

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 14)
00:23:56

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 15)
00:27:31

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 16)
00:49:54

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 17)
00:51:16

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 18)
00:37:19

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 19)
00:38:48

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 20)
00:36:55

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 21)
00:00:00

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 22)
00:28:57

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 23)
00:22:36

Chư Kinh Tập Yếu (Phần 24)
01:00:07

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: HT Thích Duy Lực

Audio Code 8000084

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Chư Kinh Tập Yếu có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem