Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

No imageViệt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến.
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 15 bài Thời lượng: 4 giờ 58 phút
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 1)
00:33:19

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 2)
00:29:36

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 3a)
00:28:38

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 3b)
00:27:30

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 4)
00:13:22

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 5a)
00:30:53

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 5b)
00:32:41

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 6a)
00:32:21

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 6b)
00:30:17

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 7a)
00:25:44

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 7b)
00:26:41

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 8a)
00:40:04

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 8b)
00:39:51

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 9a)
00:23:10

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (Phần 9b)
00:25:26

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageViệt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến.

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chính Tiến.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết

Audio Code 8000091

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem