Di Giáo Tam Kinh

No imageNguyên Tác: Thích Trí Húc
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Nguyên Tác: Thích Trí Húc
Biên dịch: Thích Thiện Huệ
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 11 bài Thời lượng: 5 giờ 18 phút
Di Giáo Tam Kinh (Phần 1)
00:26:23

Di Giáo Tam Kinh (Phần 2)
00:37:59

Di Giáo Tam Kinh (Phần 3)
00:31:37

Di Giáo Tam Kinh (Phần 4)
00:31:29

Di Giáo Tam Kinh (Phần 5)
00:12:30

Di Giáo Tam Kinh (Phần 6)
00:12:50

Di Giáo Tam Kinh (Phần 7)
00:23:17

Di Giáo Tam Kinh (Phần 8)
00:31:48

Di Giáo Tam Kinh (Phần 9)
00:21:17

Di Giáo Tam Kinh (Phần 10)
00:30:49

Di Giáo Tam Kinh (Phần 11)
00:36:20

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageNguyên Tác: Thích Trí Húc

Audio Code 8000087

Những sách nói gần giống nhất
Hướng dẫn nghe sách nói

Nếu có bất cứ vấn đề gì về vi phạm nội dung, hình ảnh bản quyền,... bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem