Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

No imageTác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Nam Trung, Tuấn Anh

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 14 bài Thời lượng: 3 giờ 18 phút
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 1)
00:20:47

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 2)
00:25:41

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 3)
00:27:23

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 4)
00:27:26

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 5)
00:25:10

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 6)
00:27:27

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 7)
00:22:47

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 8)
00:21:30

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 9)
00:20:59

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 10)
00:23:40

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 11)
00:23:47

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 12)
00:24:11

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 13)
00:26:02

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 14)
00:24:32

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Audio Code 8000083

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem