Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền

No imageTác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Trình bày: Tâm Từ

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 11 bài Thời lượng: 10 giờ 5 phút
Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 1)
00:20:29

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 2)
00:23:35

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 3)
00:13:01

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 4)
00:06:06

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 5)
00:13:03

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 6)
00:15:44

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 7)
00:28:13

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 8)
00:11:46

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 9)
00:16:28

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 10)
00:11:24

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 11)
00:16:00

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Audio Code 8000089

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem