Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền

No imageTác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Trình bày: Tâm Từ

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 11 bài Thời lượng: 10 giờ 5 phút
Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 1)
00:20:29

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 2)
00:23:35

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 3)
00:13:01

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 4)
00:06:06

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 5)
00:13:03

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 6)
00:15:44

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 7)
00:28:13

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 8)
00:11:46

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 9)
00:16:28

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 10)
00:11:24

Kinh Bát Nhã – Chánh Trí Mai Thọ Truyền (Phần 11)
00:16:00

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Audio Code 8000089

Những sách nói gần giống nhất
Hướng dẫn nghe sách nói

Nếu có bất cứ vấn đề gì về vi phạm nội dung, hình ảnh bản quyền,... bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem