Giới thiệu sách nói

Hán dịch: Lưu Tống, Tam Cương Lương Gia Xá
Việt dịch: HT Thích Hưng Từ
Diễn đọc: Thanh Thuyết

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 1 bài Thời lượng: 1 giờ 15 phút
Kinh Quán Vô Lượng Thọ
01:11:22

Thông tin giảng viên, diễn giả

No image

Audio Code 8000098

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Quán Vô Lượng Thọ có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem