Thương Lượng Bất Kỳ Ai

No imageTác giả: Mạnh Chiêu Xuân
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

“Thương lượng bất kì ai” triển khai 18 phương thức thương lượng sát hợp với thực tế và mang lại hiệu quả cao. Mục đích của của cuốn sách là giúp nhà kinh doanh có thể luyện tập các kỹ năng cơ bản một cách thành thạo, không chấp nhận lý do thất bại, đạt thành tích kinh doanh cao, đồng thời góp phần giải quyết hữu hiệu vấn đề “quá chú trọng quá trình, quên mất điểm then chốt cuối cùng” tồn tại phổ biến trong các doanh nghiệp.

Đọc hết cuốn sách này, nhân viên bán hàng có thể biết rõ bản thân mình còn thiếu sót trong mắt xích nào, khiến cho việc giao dịch không thành công; người quản lý có thể thông qua sự suy ngẫm về những việc đã xảy ra, phát hiện ra những sơ hở còn tồn tại trong quản lý tiêu thụ sản phẩm, và những thiếu sót về phương diện sáng tạo trong mô hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhân viên bán hàng đã nhiều năm gắn bó với nghề có thể thấy được những thiếu sót của mình trong quá khứ, tìm ra con người đột phá trong tương lai, từ đó đi tới thành công; nhân viên bán hàng non trẻ đọc cuốn sách này như đang được giao lưu với một giảng viên ưu tú, có thể nhanh chóng bắt nhịp và vượt qua giai đoạn “tuyển thủ nghiệp dư”, trực tiếp trở thành “tuyển thủ chuyên nghiệp”.

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 15 bài Thời lượng: 2 giờ 47 phút
Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 1)
00:47:52

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 2)
00:33:35

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 3)
00:41:28

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 4)
00:23:33

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 5)
00:34:56

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 6)
00:39:19

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 7)
00:37:10

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 8)
00:37:20

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 9)
00:17:28

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 10)
00:32:52

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 11)
00:22:10

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 12)
00:53:36

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 13)
00:46:42

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 14)
00:18:28

Thương Lượng Bất Kỳ Ai (Phần 15)
00:38:54

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Mạnh Chiêu Xuân

Audio Code 8000081

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Thương Lượng Bất Kỳ Ai có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem