Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn

No imageTác giả: Ph.D. David Joseph Schwartz
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Hàng triệu người trên thế giới đã cải thiện cuộc sống của mình nhờ đọc cuốn Sự Kỳ Diệu của Tư Duy Lớn. Sự Kỳ Diệu của Tư Duy Lớn cung cấp cho bạn những phương pháp hữu ích. Tiến sỉ Schwartz đã cẩn thận xây dựng một chương trình nhằm giúp bạn đạt được những điều tốt đẹp nhất trong công việc, hôn nhân, gia đình và xã hội. Ông chứng minh rằng để có được thành công rực rỡ và được toại nguyện, bạn không cần phải có trí tuệ hay năng khiếu bẫm sinh, mà cái bạn cần là phải nghiên cứu và hiểu được cách tư duy và hành động để thành công. Quyển sách này sẽ trao cho bạn nhựng bí quyết đó!

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 13 bài Thời lượng: 5 giờ 11 phút
Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 1)
00:38:53

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 2)
00:38:59

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 3)
00:41:23

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 4)
00:42:38

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 5)
00:40:05

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 6)
00:30:28

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 7)
00:31:40

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 8)
00:43:03

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 9)
00:28:19

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 10)
00:31:22

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 11)
00:22:54

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 12)
00:33:36

Sự Kỳ Diệu Của Tư Duy Lớn (Phần 13)
00:40:10

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Ph.D. David Joseph Schwartz

Audio Code 8000073

Những sách nói gần giống nhất
Hướng dẫn nghe sách nói

Nếu có bất cứ vấn đề gì về vi phạm nội dung, hình ảnh bản quyền,... bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem