Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

No imageTác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Chiếu Thành, Thy Mai

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 8 bài Thời lượng: 4 giờ 6 phút
Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 1)
00:21:49

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 2)
00:29:17

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 3)
00:33:46

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 4)
00:24:56

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 5)
00:22:21

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 6)
00:39:40

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 7)
00:33:29

Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa (Phần 8)
00:26:59

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Audio Code 8000085

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem