Tam Quốc @

No imageTác giả: Thành Quân Ức
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Trong kinh doanh “bước bước là mưu kế”, Tam quốc @ còn hấp dẫn người đọc bởi những tình tiết sinh động, rất gần gũi thực tế. Có được điều này là nhờ kiến thức uyên thâm và vốn sống phong phú của tác giả. Thành Quân Ức hiện là Phó bí thư Hiệp hội Nghiên cứu nhân lực Thái Á, từng tư vấn cho 500 công ty về tạo dựng thương hiệu, tuyển chọn nhân tài, sắp xếp lại tổ chức, hợp lý hoá kinh doanh…

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 23 bài Thời lượng: 6 giờ 12 phút
Tam Quốc @ (Phần 1)
00:30:07

Tam Quốc @ (Phần 2)
00:23:56

Tam Quốc @ (Phần 3)
00:16:18

Tam Quốc @ (Phần 4)
00:19:44

Tam Quốc @ (Phần 5)
00:21:35

Tam Quốc @ (Phần 6)
00:25:31

Tam Quốc @ (Phần 7)
00:13:47

Tam Quốc @ (Phần 8)
00:13:49

Tam Quốc @ (Phần 9)
00:15:02

Tam Quốc @ (Phần 10)
00:14:00

Tam Quốc @ (Phần 11)
00:14:45

Tam Quốc @ (Phần 12)
00:12:02

Tam Quốc @ (Phần 13)
00:25:13

Tam Quốc @ (Phần 14)
00:24:16

Tam Quốc @ (Phần 15)
00:21:09

Tam Quốc @ (Phần 16)
00:21:00

Tam Quốc @ (Phần 17)
00:14:17

Tam Quốc @ (Phần 18)
00:30:57

Tam Quốc @ (Phần 19)
00:30:04

Tam Quốc @ (Phần 20)
00:17:38

Tam Quốc @ (Phần 21)
00:15:22

Tam Quốc @ (Phần 22)
00:19:03

Tam Quốc @ (Phần 23)
00:22:13

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Thành Quân Ức

Audio Code 8000075

Những sách nói gần giống nhất
Hướng dẫn nghe sách nói

Nếu có bất cứ vấn đề gì về vi phạm nội dung, hình ảnh bản quyền,... bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem