Ngân hàng đề thi TOIEC

Ngân hàng đề thi TOIEC

Gồm: 100_toeic_preparation_tests 342_toeic_vocabulary_tests_meanings_by_word 342_toeic_vocabulary_tests_words_by_meaning 3420_toeic_flashcards_back_side 3420_toeic_flashcards_front_side 3420_toeic_vocabulary_words

Các mẫu viết CV tiếng anh

Các mẫu viết CV tiếng anh

Bao gồm các mẫu để viết CV xin việc bằng tiếng an...

자기소개서 tự giới thiệu

자기소개서 tự giới thiệu

사무한국어- Nguyễn Thị Thảo-081K1-22번 자기소개서[TABLE="width: 645"]성장과정 저는 Hải Dương시에서 농업를 하시는 아버지와 어머니 슬하의 4녀중 둘째로 태어났습니다. 언니는 결혼을 했고 조금 보수적이지만 인자하신 아버지, 현대적이시고 이해가 깊은신 어머니, 그리고 장애자가 된 불행한 막내, 귀엽고 얌전한 대학생 셋째 동생과 함께 경제적으로 아주 넉넉지 못했지만 사랑으로는 풍족하게 받으며 자랐습니다.

Visuals writing Gabi Duigu Sách luyện viết Writing Task 1 IELTS

Visuals writing Gabi Duigu Sách luyện viết Writing Task 1 IELTS

Nằm trong bộ sách luyện viết của tác giả Gabi Duigu, Visuals là cuốn sách cần thiết cho các sĩ tử đang luyện thi IELTS cần practice phần Writing Task 1 - Describe Graphs, Tables and Diagram. Ngoài ra, các bạn cũng nên mua cuốn Essay Writing của cùng

Đáp án Translation 1 2 3 FTU

Đáp án Translation 1 2 3 FTU

Đáp án Translation 1,2&3 của Trường đại học Ngoại thương Translation 1 (For intermediate learners) Part 1. Social issues i Unit 1. Education Making college pay off Nâng cao chất lượng giáo dục trong nền kinh tế đang chuyển đổi Unit 2. The dilemma

850 từ tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu

850 từ tiếng anh cơ bản cho người mới bắt đầu

Sau đây là danh sách 850 từ tiếng Anh cơ bản, đây là những từ vựng tối thiểu để có thể diễn đạt được ý muốn của mình. Người mới học tiếng Anh nên nắm vững, sử dụng nó thật thành thạo, coi đó là cơ sở cần thiết cho thực hành tiếng Anh. Muốn tự học

Giáo trình tiếng anh lifeline dành cho hệ đại học phần 1 2

Giáo trình tiếng anh lifeline dành cho hệ đại học phần 1 2

Bài 1:Getting started Bài 2 People Bài 3:Descriptions Bài 4:Work and play Bài 5:Likes and dislikes Bài 6:Daily life Bài 7:Places còn thiếu 3 file các bạn tìm trong Giáo trình tiếng anh lifeline dành cho hệ đại học(phần 2) hjhj:D:D:...

Giáo trình Know How 2 Sách tiếng Anh

Giáo trình Know How 2 Sách tiếng Anh

Giáo trình tiếng Anh Know How 2- Student's Book cho các bạn muốn học thêm tiếng Anh. Ở một số trường Đại học Ngoại ngữ, sách cũng được sử dụng trong giảng dạy...