Tìm tài liệu

 

Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ ...

📎 Số trang: | Số trang: 99
👁 Xem: 702
Tải: 16

Đăng bởi: hieusecret

Hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng ...

📎 Số trang: | Số trang: 97
👁 Xem: 832
Tải: 18

Đăng bởi: brohuynhde

Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 1232
Tải: 19

Đăng bởi: maihoa_8689

Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 1063
Tải: 17

Đăng bởi: quangminhnguyen42

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh tác điển hình tại xã ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Xem: 763
Tải: 19

Đăng bởi: manhhai0308

Đặc tính địa kỹ thuật và giải pháp gia cố nền đất Trung tâm phân ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 648
Tải: 17

Đăng bởi: david_ginola113

Đánh giá điều kiện địa chất công trình phân đoạn Km 294 Km 295 ...

📎 Số trang: | Số trang: 65
👁 Xem: 15
Tải: 6

Đăng bởi: mabubeo872004

Sự tồn lưu Dioxin trong đất tại các sân bay Biên Hòa Đà Nẵng Phù ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Xem: 1358
Tải: 17

Đăng bởi: hoangduongorg

ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý GIS trong đánh giá ...

📎 Số trang: | Số trang: 43
👁 Xem: 1851
Tải: 21

Đăng bởi: zxcvbnm_319

Chiến lược phát triển ngành Than 10 năm đầu thế kỷ XXI

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Xem: 692
Tải: 16

Đăng bởi: hongloan97

Lịch sử nghiên cứu địa chất vùng

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Xem: 723
Tải: 18

Đăng bởi: trunghoangvan

Thống kê địa chất

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Xem: 787
Tải: 16

Đăng bởi: thinhhongphat1

Khảo sát các quá trình địa chất nội sinh, ngoại sinh.

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Xem: 2136
Tải: 17

Đăng bởi: hahoangthu85

Báo cáo thực tập khoa địa chất

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Xem: 2759
Tải: 18

Đăng bởi: ducthinh945

Hướng dẫn sử dụng MapInFo

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Xem: 136
Tải: 16

Đăng bởi: phanngochieu.cntt@gmail.com

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

ung dung vien tham va he thong tin dia ly GIS trong danh gia bien dong su dung tai nguyen dat ngap nuoc khu vuc cua song Hong

ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý ...

Đăng bởi: zxcvbnm_319

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 1851
Lượt tải: 21

Mot so dac diem chat luong va he thong phan loai chat luong ruby saphia Viet Nam

Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân ...

Đăng bởi: maihoa_8689

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 1232
Lượt tải: 19

Danh gia hieu qua cua mot so he thong canh tac dien hinh tai xa Cao Son huyen Da Bac tinh Hoa Binh

Đánh giá hiệu quả của một số hệ thống canh ...

Đăng bởi: manhhai0308

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 763
Lượt tải: 19