Tìm tài liệu

Hinh Hoc Hoa Hinh

Hình Học Họa Hình

Upload bởi: holiman101

Mã tài liệu: 197042

Số trang: 229

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Khoa học tự nhiên

Info

Phương pháp hình chiếu thẳng góc. Phương pháp biến đổi hình chiếu.
Phần mở đầu
Phần 1. Phương pháp hình chiếu thẳng góc
A- Điểm, đường thẳng và mặt phẳng
Chương 1. Điểm
Chương 2. Đường thẳng
Chương 3. Mặt phẳng
B- Phương pháp biến đổi hình chiếu
Chương 4. Phương pháp biến đổi hình chiếu
C- Đường và mặt
Chương 5. Đa diện
Chương 6. Đường và mặt cong
Chương 7. Một số bài toán về vị trí giữa đường và mặt
D- Khải triển các mặt
Chương 8. Khai triển các mặt
Phần 2. Phương pháp hình chiếu trục đo
Chương 9. Phương pháp hình chiếu trục đo
Phụ lục

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hình Học Họa Hình
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình
 • Hình Học Họa Hình

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cơ Học Chất Lỏng

Upload: namtuochoahong0124

📎 Số trang: 277
👁 Lượt xem: 941
Lượt tải: 23

Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương ...

Upload: thaonguyen1504

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1512
Lượt tải: 18

Cơ học đại cương từ Aristotle đến Newton

Upload: phat_tannguyen

📎 Số trang: 230
👁 Lượt xem: 1003
Lượt tải: 20

Cơ Học Vật Rắn tái bản lần 2

Upload: banthongtin_sic

📎 Số trang: 178
👁 Lượt xem: 788
Lượt tải: 18

Các giải pháp nhằm phát triển khoa học công ...

Upload: HIEUDDS

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 17

Các giải pháp phát triển khoa học công nghệ ...

Upload: vvfc0206

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 712
Lượt tải: 16

Vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật ( ...

Upload: lehoangloc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 692
Lượt tải: 16

Tác động của khoa học-kỹ thuật-công nghệ cao ...

Upload: nmnguyet11

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 761
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hình Học Họa Hình

Upload: holiman101

📎 Số trang: 229
👁 Lượt xem: 1388
Lượt tải: 22

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên
Hình Học Họa Hình Phương pháp hình chiếu thẳng góc. Phương pháp biến đổi hình chiếu. Phần mở đầu Phần 1. Phương pháp hình chiếu thẳng góc A- Điểm, đường thẳng và mặt phẳng Chương 1. Điểm Chương 2. Đường thẳng Chương 3. Mặt phẳng B- Phương pháp biến đổi hình chiếu pdf Đăng bởi
5 stars - 197042 reviews
Thông tin tài liệu 229 trang Đăng bởi: holiman101 - 18/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hình Học Họa Hình