Tìm tài liệu

 

Phương pháp đào tạo nghề gắn với thị trường lao động ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 190
👁 Xem: 912
Tải: 17

Đăng bởi: phuongnam_410

Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự luận và ...

📎 Số trang: | Số trang: 132
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: sfone_dsf_72

Mô phỏng quá trình khuếch tán của nguyên tử tạp trong các hệ mất ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Xem: 1978
Tải: 16

Đăng bởi: kang2tai

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 236
👁 Xem: 1064
Tải: 20

Đăng bởi: anhduongdt

Vận dụng đa phương tiện trong tổ chức hoạt động dạy học chương ...

📎 Số trang: | Số trang: 229
👁 Xem: 943
Tải: 19

Đăng bởi: tuanva1975

Thiết kế giáo án chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11 ...

📎 Số trang: | Số trang: 201
👁 Xem: 1344
Tải: 20

Đăng bởi: quocdanmbcds

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương ...

📎 Số trang: | Số trang: 184
👁 Xem: 798
Tải: 18

Đăng bởi: rs_0332

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật ...

📎 Số trang: | Số trang: 182
👁 Xem: 897
Tải: 18

Đăng bởi: centuryvncom

Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo tính chất quang của ...

📎 Số trang: | Số trang: 181
👁 Xem: 918
Tải: 16

Đăng bởi: maihungthinh04

Tổ chức hoạt động dạy học chương Dòng điện trong các môi trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 175
👁 Xem: 1079
Tải: 21

Đăng bởi: alik3nguyen

Phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong quá trình dạy học ...

📎 Số trang: | Số trang: 174
👁 Xem: 775
Tải: 21

Đăng bởi: Tuanxdbk68

Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học ...

📎 Số trang: | Số trang: 173
👁 Xem: 827
Tải: 16

Đăng bởi: imbrightlight

Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề PBL PROBLEM BASED LEARNING ...

📎 Số trang: | Số trang: 173
👁 Xem: 1450
Tải: 21

Đăng bởi: thoitrang2

Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp ...

📎 Số trang: | Số trang: 170
👁 Xem: 987
Tải: 17

Đăng bởi: khuatdung1985

Lý luận dạy học vật lí ở trường phổ thông

📎 Số trang: | Số trang: 168
👁 Xem: 1060
Tải: 19

Đăng bởi: muathu2052003

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Tai lieu tieng anh on thi B1 chuan Chau Au

Tài liêu tiếng anh ôn thi B1 chuân Châu Âu

Đăng bởi: phancao

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 32165
Lượt tải: 209

Van dung triz xay dung he thong bai tap sang tao dung cho day hoc vat ly phan tu truong va cam ung dien tu lop 11 THPT nham boi duong tu duy sangtao

Vận dụng triz xây dựng hệ thống bài tập sáng ...

Đăng bởi: trangtomit

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 1594
Lượt tải: 29

Day hoc theo chu de va su van dung no vao giang day phan kien thuc cac dinh luat bao toan vat ly 10 THPT voi su ho tro cua CNTT

Dạy học theo chủ đề và sự vận dụng nó vào ...

Đăng bởi: hothanh51

📎 Số trang: 141
👁 Lượt xem: 2009
Lượt tải: 33