Tìm tài liệu

Ban khe uoc xa hoi

Bản khế ước xã hội

Upload bởi: lilianvietthang

Mã tài liệu: 205796

Số trang: 54

Định dạng: rar

Dung lượng file: 440 Kb

Chuyên mục: Luật

Info

Sau thời kỳ dài của đêm trường Trung cổ, nhu cầu về thiết lập một trật tự xã hội mới với nền tảng cơ bản là giải phóng con người, tôn trọng quyền tự do của con người đặt ra hết sức gay gắt... Các nhà tư tưởng khai sáng đã xuất hiện và các ông đã có những công trình triết học, văn học, pháp luật, xã hội học..., nhằm hướng tới xây dựng một xã hội “tự do, bình đẳng, bác ái”. Montesquieu (1689 - 1755) và Rousseau (1712 - 1778) nổi lên với tư cách là hai nhà tư tưởng có những ảnh hưởng rất lớn đến cuộc cách mạng tư sản Pháp nói riêng và nền văn minh thế giới nói chung. Hai tác phẩm: Bàn về tinh thần pháp luật (1748) của Montesquieu và Bàn về khế ước xã hội (1762) của Rousseau ra đời, trở thành bộ đôi tác phẩm có ý nghĩa khai sáng về quan điểm pháp chế, vạch ra định hướng xây dựng xã hội công dân, nhà nước pháp quyền, mở đường cho tư duy xã hội Pháp đi tới cuộc đại cách mạng tư sản năm 1789. Nhiều quan điểm trong hai tác phẩm này đã trở thành những nguyên tắc pháp lý chi phối sâu sắc đến sự phát triển của nhà nước và pháp luật hiện đại.

Hai tác phẩm ra đời đúng vào thời điểm mà tư tưởng cách tân bị ngăn cản, cấm đoán bởi các thế lực phong kiến hủ bại và thần quyền đương thời. Nhưng các tác giả đã dũng cảm thể hiện thái độ và tinh thần xây dựng tích cực của mình trước hiện thực xã hội. “Bàn về tinh thần pháp luật” đã đề cập và lý giải hàng loạt vấn đề luật học cũng như các khoa học xã hội đương thời; phân tích so sánh các nội dung và bản chất của các thể chế chính trị khác nhau, chỉ ra nhiều điểm hạn chế và tích cực của từng thể chế; bàn về các yếu tố liên quan đến luật, cách soạn thảo luật và ứng dụng luật trong các lĩnh vực xã hội...

Bàn về khế ước xã hội cũng đề cập những vấn đề nêu trên nhưng đi theo hướng tư duy hoàn toàn khác: Nếu như Montesquieu muốn khám phá cái “trật tự, cái quy luật trong mớ hỗn độn các luật pháp ở mọi xứ sở và mọi thời đại” thì Rousseau lại cố gắng tìm kiếm trong cái “trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người”; nếu như Montesquieu dùng phương pháp quy nạp trên cơ sở khảo sát, phân tích đặc điểm từ tự nhiên đến xã hội và các chính thể để rút ra các nguyên tắc chi phối chúng, thì Rousseau đi từ những nguyên tắc chung để đưa ra những hình thức chính thể cần phải có. Vì vậy, Rousseau chỉ đề cập lịch sử chính trị của loài người một cách khái quát nhất, còn lại tập trung bàn đến vấn đề phải tổ chức lại xã hội như thế nào. Ông đưa ra những nguyên tắc thiết lập một xã hội lý tưởng bằng các khế ước - đó là những luật cơ bản như hiến pháp, luật dân sự, hình sự... mà mọi thành viên trong đó phải tự nguyện tuân theo. Những khế ước đó bảo đảm các quyền lợi của xã hội, của mỗi thành viên như sự tự do, bình đẳng, quyền tư hữu... Sau khi đưa ra những nguyên tắc ấy, Rousseau bàn đến các hình thức chính thể. Ông đề cao chính thể dân chủ - chính thể mà người dân có thể tham gia nhiều nhất vào các hoạt động điều hành của nhà nước, đặc biệt là trên lĩnh vực lập pháp. Do đó, bao trùm tác phẩm là tinh thần xây dựng nguyên tắc của chế độ mới.

Đã hơn 200 năm trôi qua kể từ khi ra đời, Bàn về tinh thần pháp luật và Bàn về khế ước xã hội không tránh khỏi có một số quan điểm bị lịch sử vượt qua. Song, những giá trị kinh điển của nó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và các tác phẩm này được xếp vào hàng tinh hoa tư tưởng của nhân loại.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bản khế ước xã hội
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội
 • Bản khế ước xã hội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Bàn về khế ước xã hội

Upload: normandir2005

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 620
Lượt tải: 17

Hương ước của làng là gì Nội dung cơ bản của ...

Upload: sieukinhcan1_762

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 3843
Lượt tải: 17

Xã hội tư bản chủ nghĩa nhất định sẽ phải ...

Upload: chothuecuocdoiqd

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 410
Lượt tải: 16

Phân tích bản chất nhà nước Cộng Hòa Xã Hội ...

Upload: quyenpmfbs_gami

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 1013
Lượt tải: 28

Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư ...

Upload: eole_h

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 481
Lượt tải: 16

Thỏa ước lao động tập thể bản chất pháp lí ...

Upload: congngheminhhieu

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 629
Lượt tải: 17

Xã hội học Những tính chất cơ bản cua dư ...

Upload: mentirosso9861

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 17

Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa và ...

Upload: haisotsg

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 304
Lượt tải: 16

Hiến pháp 1992 Đạo luật cơ bản của nhà nước ...

Upload: tuanthanhgiavinh

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 17

Khái niệm bản chất đặc trưng của thỏa ước ...

Upload: xuanhungcbv

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1073
Lượt tải: 16

Tổ chức và hoạt động của hội nghị la hay Các ...

Upload: bluefall_mai

📎
👁 Lượt xem: 304
Lượt tải: 16

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của ...

Upload: rukatost

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bản khế ước xã hội

Upload: lilianvietthang

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 869
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Luật
Bản khế ước xã hội Sau thời kỳ dài của đêm trường Trung cổ, nhu cầu về thiết lập một trật tự xã hội mới với nền tảng cơ bản là giải phóng con người, tôn trọng quyền tự do của con người đặt ra hết sức gay gắt... Các nhà tư tưởng khai sáng đã xuất hiện và các ông đã có zip Đăng bởi
5 stars - 205796 reviews
Thông tin tài liệu 54 trang Đăng bởi: lilianvietthang - 24/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bản khế ước xã hội