Tìm tài liệu

Dao duc va phuong phap giao duc Dao duc

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức

Upload bởi: dinhtoan_pvnc

Mã tài liệu: 199454

Số trang: 279

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Nông Lâm nghiệp

Info

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm (THSP) lên Cao đẳng Sư phạm (CĐSP). Các môđun bồi dưỡng giáo viên được biên soạn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Điểm mới của tài liệu viết theo môđun là : thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học ; kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học ; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình, băng tiếng...) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. Môđun Đạo  đức và Phương pháp giáo dục  đạo  đức  do Trường Cao  đẳng Sư phạm Hà Nam biên soạn theo Chương trình Đào tạo giáo viên tiểu học từ THSP lên CĐSP của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Với tính chất liên thông, tài liệu này kế thừa, phát triển nội dung, chương trình Trung học Sư phạm, đồng thời cập nhật những điểm mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, hình thức đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới ; chú trọng hướng dẫn học viên những kĩ năng thực hành nghiệp vụ sư phạm theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học ở tiểu học hiện nay. Về cấu trúc, môđun Đạo đức và Phương pháp giáo dục đạo đức gồm hai tiểu môđun : - Tiểu môđun 1 : Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Tiểu môđun 2 : Môn Đạo đức ở tiểu học. Mỗi tiểu môđun gồm nhiều chủ đề. Mỗi đơn vị kiến thức trong từng chủ đề được trình bày theo cấu trúc : Hoạt động (các nhiệm vụ của người học) ; Thông tin cơ bản để thực hiện hoạt động (nội dung kiến thức) ; Đánh giá hoạt động (hệ thống câu hỏi, bài tập để học viên tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập) ; Thông tin phản hồi (những kết luận hoặc gợi ý cần thiết). Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban điều phối dự án rất mong nhận được những ý kiến góp ý chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường sư phạm, giáo viên tiểu học trong cả nước.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức
 • Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc ...

Upload: brngocnq

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 789
Lượt tải: 17

Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thị

Upload: quoccuong7535

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 1650
Lượt tải: 17

Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính

Upload: duckinh82

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 1865
Lượt tải: 26

So sánh tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống tỷ lệ ...

Upload: vovo_luna

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 403
Lượt tải: 17

Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển ...

Upload: tranvunampsy

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 1112
Lượt tải: 18

Bệnh đạo ôn hại lúa

Upload: tienhung2621985

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 524
Lượt tải: 16

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và ...

Upload: trongduyntd

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 1165
Lượt tải: 17

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự ...

Upload: oi_angie

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1007
Lượt tải: 16

So sánh đặc tính nông học năng suất và phẩm ...

Upload: thanhhtt

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 420
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tính mẫn cảm với một số thuốc trừ ...

Upload: ndphananh

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 261
Lượt tải: 16

Thiến bò đực bằng phẫu thuật và bằng kỹ ...

Upload: chonhan

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 1103
Lượt tải: 16

Luận án tiến sỹ Chọn tạo và sử dụng các dòng ...

Upload: kengcafehn

📎 Số trang: 223
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức

Upload: dinhtoan_pvnc

📎 Số trang: 279
👁 Lượt xem: 815
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp
Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm (THSP) lên Cao đẳng pdf Đăng bởi
5 stars - 199454 reviews
Thông tin tài liệu 279 trang Đăng bởi: dinhtoan_pvnc - 03/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức