Tìm tài liệu

 

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học của Phòng ...

📎 Số trang: | Số trang: 129
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: huylamlamhuy

Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng đối với ...

📎 Số trang: | Số trang: 129
👁 Xem: 694
Tải: 16

Đăng bởi: chuc_76

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học của Phòng ...

📎 Số trang: | Số trang: 129
👁 Xem: 260
Tải: 16

Đăng bởi: tamthai

Một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 783
Tải: 17

Đăng bởi: nguyenhanh_hht

Một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 744
Tải: 16

Đăng bởi: tdquoc

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 603
Tải: 17

Đăng bởi: phuongdinhthe

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học của Phòng ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 794
Tải: 16

Đăng bởi: quynguyen

Một số biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá bộ môn trong nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 1243
Tải: 16

Đăng bởi: lptintn

Hình thành và phát triển năng lực hợp tác làm việc của học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 354
Tải: 16

Đăng bởi: bivinh2007

Một số biện pháp quản lý hoạt động ngoại khoá bộ môn trong nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 437
Tải: 17

Đăng bởi: bui_nam42

Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy ...

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Xem: 873
Tải: 18

Đăng bởi: nghoanthanh

Bản lĩnh chính trị người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 807
Tải: 16

Đăng bởi: liem767

Một số khó khăn tâm lý trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ Sư ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 1582
Tải: 19

Đăng bởi: thanhtungtnc

Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện Phổ cập ...

📎 Số trang: | Số trang: 125
👁 Xem: 566
Tải: 16

Đăng bởi: tuvpbank

Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo ...

📎 Số trang: | Số trang: 125
👁 Xem: 717
Tải: 16

Đăng bởi: va_xe_dap

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Mot so bien phap giao duc tre mam non bao ve moi truong va tiet kiem nang luong

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Đăng bởi: khotrithucso

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 31346
Lượt tải: 263

Phat trien ngon ngu cho tre mam non

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Đăng bởi: hungcuongcfo

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 73987
Lượt tải: 102

Phan tich moi quan he bien chung giua van de dan toc va van de giai cap trong tu tuong Ho Chi Minh.

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề ...

Đăng bởi: thuoc15com

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 17073
Lượt tải: 82