Tìm tài liệu

 

Một số biện pháp quản lý các trung tâm học tập cộng đồng trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: andythanhmai

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 664
Tải: 16

Đăng bởi: tchin56

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 208
Tải: 3

Đăng bởi: zhang_chui_ling

Rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tự sự trong quá trình dạy văn ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 5161
Tải: 23

Đăng bởi: mrvungocvuong

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 893
Tải: 16

Đăng bởi: kiutrinhp

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: vantruongat

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: chuyencuatroi1989

Biện pháp quản lý bồi dưỡng nâng cao năng lực cho tổ trưởng ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 423
Tải: 18

Đăng bởi: thanhthuy_qtkd

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 122
Tải: 17

Đăng bởi: angel_evil_29

Sự hình thành phát triển nhân cách cùng các mối quan hệ của con ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 368
Tải: 16

Đăng bởi: phamducdung568

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: dung_huynhhung

Một số biểu hiện về định hướng giá trị của thanh niên, sinh viên ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 2977
Tải: 20

Đăng bởi: thuoctinhyeuvn

Một số biện pháp quản lý chuyên môn của hiệu trưởng trường Cao ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 936
Tải: 16

Đăng bởi: duonglinh1610

Biện pháp quản lí của Phòng Đào tạo về hoạt động kiểm tra đánh ...

📎 Số trang: | Số trang: 119
👁 Xem: 89
Tải: 18

Đăng bởi: web

Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS huyện ...

📎 Số trang: | Số trang: 119
👁 Xem: 529
Tải: 17

Đăng bởi: hongnga1301

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Mot so bien phap giao duc tre mam non bao ve moi truong va tiet kiem nang luong

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Đăng bởi: khotrithucso

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 31346
Lượt tải: 263

Phat trien ngon ngu cho tre mam non

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Đăng bởi: hungcuongcfo

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 73987
Lượt tải: 102

Phan tich moi quan he bien chung giua van de dan toc va van de giai cap trong tu tuong Ho Chi Minh.

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề ...

Đăng bởi: thuoc15com

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 17073
Lượt tải: 82