Tìm tài liệu

 

Thực trạng điều kiện lao động của công nhân ngành chế biến thủy ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Xem: 1064
Tải: 20

Đăng bởi: tungbeng2005

Vận dụng dãy số thời gian trong viêc phân tích biến động sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Xem: 764
Tải: 16

Đăng bởi: thuky

Cá basa và thủy sản Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Xem: 1098
Tải: 18

Đăng bởi: khanhtungudic

Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ qua những năm qua

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Xem: 1136
Tải: 16

Đăng bởi: luongtvk38

thị trường lao động Việt Nam những khó khăn cần tháo gỡ

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Xem: 637
Tải: 16

Đăng bởi: daudenvt

Tìm hiểu quá trình thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá Chẽm

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Xem: 239
Tải: 7

Đăng bởi: nangkho_beautiful@yahoo.com

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Dinh huong va giai phap chuyen dich co cau cay trong tren dat trong lua sang san xuat nong thuy san khac o xa Phuong Tu ung Hoa Ha Tay

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ...

Đăng bởi: hailua_tc

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 2342
Lượt tải: 20

Thuc trang dieu kien lao dong cua cong nhan nganh che bien thuy san tai Viet Nam

Thực trạng điều kiện lao động của công nhân ...

Đăng bởi: tungbeng2005

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 1064
Lượt tải: 20

Phat trien ben vung nuoi trong thuy san nuoc ngot cua tinh Ha Tinh

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản nước ...

Đăng bởi: congaichoichungkhoandaigia

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 1584
Lượt tải: 20