Tìm tài liệu

NapoleonBonaparte Cuoc doi Su nghiep

NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp

Upload bởi: vananh_pvs

Mã tài liệu: 197134

Số trang: 1520

Định dạng: rar

Dung lượng file:

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

Chương I
Thời ni�n thiếu của Napoleon Bonaparte
Ng�y 15 th�ng 8 năm 1769, tại th�nh phố A-giắc-xi-n� thuộc đảo Co�c, L�-ti-ti-a B�-na-p�c, 19 tuổi, vợ một người qu� tộc địa phương l�m nghề luật sư, đang đi ngo�i phố bỗng thấy đau đẻ, vội rảo bước về nh� th� sinh được một đứa con trai. L�c bấy giờ, quanh L�-ti-ti-a kh�ng c� ai n�n đứa b� đ� bị đẻ rơi. Thế l� gia đ�nh của S�c B�-na-p�c, một luật sư ngh�o ở th�nh phố A-giắc-xi-�, th�m một người. S�c B�-na-p�c quyết định cho con m�nh hấp thụ nền gi�o dục Ph�p chứ kh�ng phải nền gi�o dục Co�c. Khi đứa b� lớn l�n, gia đ�nh đ�ng người ấy kh�ng c� đủ tiền cho con ăn học, S�c B�-na-p�c đ� xin được học bổng cho con v�o theo học ở một trường v� bị Ph�p..

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí ...

Upload: danielnguyen99

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 509
Lượt tải: 17

Cuộc đời sông thử

Upload: phamtuan3005

📎
👁 Lượt xem: 347
Lượt tải: 16

Sống Đẹp Giữa Cuộc Đời

Upload: dobfmarketing

📎 Số trang: 240
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 17

Những bí ẩn của cuộc đời

Upload: Tiendungbn019

📎
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt ...

Upload: thuongcrom

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 295
Lượt tải: 16

Nợ thế chấp dưới chuẩn ở mỹ bài học từ cuộc ...

Upload: harrypage8

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 298
Lượt tải: 16

Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận ...

Upload: hotboy_hathanh

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 17

Tư tưởng Đại đoàn kết Hồ Chí Minh và sự vận ...

Upload: pisdjsc

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 381
Lượt tải: 16

Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính ...

Upload: maithihong2005

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 407
Lượt tải: 18

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức ...

Upload: hotep87-13

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 350
Lượt tải: 18

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Upload: ngock1987

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 368
Lượt tải: 19

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Upload: quynhlinh007

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 319
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp

Upload: vananh_pvs

📎 Số trang: 1520
👁 Lượt xem: 786
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp Chương I Thời ni�n thiếu của Napoleon Bonaparte Ng�y 15 th�ng 8 năm 1769, tại th�nh phố A-giắc-xi-n� thuộc đảo Co�c, L�-ti-ti-a B�-na-p�c, 19 tuổi, vợ một người qu� tộc địa phương l�m nghề luật sư, đang đi ngo�i phố bỗng thấy đau đẻ, vội rảo bước về zip Đăng bởi
5 stars - 197134 reviews
Thông tin tài liệu 1520 trang Đăng bởi: vananh_pvs - 17/07/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/07/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: NapoleonBonaparte Cuộc đời Sự nghiệp