Tìm tài liệu

Khao Sat va Thiet Ke Duong Sat tap 1

Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1

Upload bởi: tuanhangeasy

Mã tài liệu: 191348

Số trang: 336

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

Chương 1. Cơ sở thiết kế đường sắt
- Lịch sử phát triển đường sắt
- Các giai đoạn thiết kế và nội dung đồ án
- Những yêu cầu chuẩn tắc khi thiết kế đường sắt
Chương 2. Tính sức kéo đầu máy
- Khái niệm
- Lực cản chuyển động
- Lực hãm đoàn tàu
- Lực kéo và đặc tính lực kéo của đầu máy
- Phương trình vi phân chuyển động của đoàn tàu
- Tích phân phương trình chuyển động của đoàn tàu
- Phương pháp đồ giải xác định vận tốc và thời gian chạy tàu
- Giải các bài toán hãm
- Tính toán năng lượng
- Tính sức kéo đầu máy trên máy tính điện tử
Chương 3. Điều tra kinh tế
- Ý nghĩa, nhiệm vụ, phân loại
- Khu vực hấp dẫn trực tiếp, khối lượng hàng hóa vận chuyển của địa phương
- Tải lượng hàng hóa, luồng hàng, luồng toa xe của đường thiết kế
- Xác định khối lượng hàng chở suốt
- Xác định khối lượng vận chuyển hành khách
Chương 4. Bình đồ và trắc dọc đường sắt
- Yếu tố bình đồ đường sắt ở khu gian
- Những yếu tố trắc dọc đường sắt
- Phân bố điểm phân giới
- Yêu cầu bình đồ, trắc dọc tại điểm phân giới
- Thiết kế bình đồ, trắc dọc đường sắt
Chương 5. Định tuyến đường sắt
- Thiết kế chọn tuyến
- Phân loại vạch tuyến
- Vạch tuyến tự do và vạch tuyến khó khăn
- Các nguyên tắc định tuyến ở các điều kiện tự nhiên khác nhau
- Các vấn đề chọn tuyến qua cầu, cống, hầm và nơi đường ngang
- Đặc điểm vạch tuyến theo những độ dốc giới hạn khác nhau và các chỉ tiêu đánh giá việc vạch tuyến
- Thiết kế chọn tuyến với việc sự trợ giúp của máy tính
Chương 6. Tính toán dòng chảy, lựa chọn loại và khẩu độ công trình thoát nước nhỏ
- Phân tích loại công trình thoát nước nhỏ
- Bố trí công trình thóat nước nhỏ trên bình đồ trắc dọc
- Nhiệm vụ tính toán thủy văn
- Xác định khẩu độ và tính toán thủy lực
- Tính toán thủy lực cầu nhỏ
- Xác định khẩu độ công trình có xét đến hiện tượng tích nước
- Một số giải pháp cấu tạo cống đặc biệt
Chương 7. So sánh kinh tế - Kĩ thuật các phương án
- Những nguyên tắc cơ bản khi so sánh phương án
- Các số liệu cơ sở để so sánh kinh tế
- Phương pháp đánh giá về kinh tế
- Đánh giá tổng hợp phiương án

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1
 • Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Công Trình Đường Sắt tập 1

Upload: lambvsc

📎 Số trang: 230
👁 Lượt xem: 2287
Lượt tải: 62

Thiết kế đường 1

Upload: 19881999n

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

Thiết kế đường Ôtô 1

Upload: lientranck

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 514
Lượt tải: 16

Nền Đường Sắt

Upload: phuong_sati

📎 Số trang: 355
👁 Lượt xem: 1640
Lượt tải: 33

Thiết Kế Đường Ô TÔ tập 2

Upload: mac1979vn

📎 Số trang: 248
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 20

Thiết Kế Đường Ô TÔ tập I

Upload: hieplq

📎 Số trang: 154
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 16

Thiết kế đường ôtô 2 1

Upload: dangngocminhvn

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 312
Lượt tải: 18

Thiết kế đường

Upload: linhtinhxd5

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 16

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Upload: ntyen

📎 Số trang: 204
👁 Lượt xem: 628
Lượt tải: 19

Tổ Chức Vận Chuyển Hàng Hóa và Thương Vụ ...

Upload: khanhtam

📎 Số trang: 242
👁 Lượt xem: 623
Lượt tải: 16

Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô

Upload: giangtaichinh2112

📎 Số trang: 316
👁 Lượt xem: 572
Lượt tải: 17

Thiết kế đường Ôtô 2

Upload: huongchi08

📎 Số trang: 247
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1

Upload: tuanhangeasy

📎 Số trang: 336
👁 Lượt xem: 918
Lượt tải: 27

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1 Chương 1. Cơ sở thiết kế đường sắt - Lịch sử phát triển đường sắt - Các giai đoạn thiết kế và nội dung đồ án - Những yêu cầu chuẩn tắc khi thiết kế đường sắt Chương 2. Tính sức kéo đầu máy - Khái niệm - Lực cản chuyển động - Lực hãm đoàn tàu - Lực pdf Đăng bởi
5 stars - 191348 reviews
Thông tin tài liệu 336 trang Đăng bởi: tuanhangeasy - 18/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khảo Sát và Thiết Kế Đường Sắt tập 1