Tìm tài liệu

Thiet ke Cong va Cau nho tren duong oto

Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô

Upload bởi: giangtaichinh2112

Mã tài liệu: 191427

Số trang: 316

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

xcvCống và cầu nhỏ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ hệ thống các công trình thoát nước trên đường. Việc thiết kế cống và cầu nhỏ có đúng đắn hay không có một ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng và giá thành xây dựng của toàn bộ công trình. Việc thiết kế cống và cầu nhỏ là một công tác rất tổng hợp, bao gồm từ việc điều tra khảo sát thủy văn, tính toán lưu lượng nước, chọn loại cống và cầu nhỏ và bố trí chúng, tính toán thủy lực, xác định khẩu độ cầu nhỏ, cống...., tính toán các thiết bị tiêu năng, tính xói và gia cố hạ lưu cầu cống..., cho đến việc thiết kế kết cấu các loại cống và cầu nhỏ, thiết kế nền móng công trình cầu cống, bố trí khe phòng lún và tầng phòng nước... Quyển sách này cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến những nội dung trên đây nhằm giúp độc giả có thể thiết kế hoàn chỉnh một công trình cống và cầu nhỏ trên đường.
Quyển sách này gồm 6 chương:
Chương 1: Khảo sát cầu nhỏ và cống
Chương 2: Tính toán lưu lượng
Chương 3: Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
Chương 4: Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
Chương 5: Thiết kế kết cấu cống
Chương 6: Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô
 • Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thiết kế đường Ôtô 2

Upload: huongchi08

📎 Số trang: 247
👁 Lượt xem: 672
Lượt tải: 18

Thiết kế đường Ôtô 1

Upload: lientranck

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 690
Lượt tải: 17

Thiết kế công trình đường ôtô

Upload: kutichuot

📎 Số trang: 143
👁 Lượt xem: 582
Lượt tải: 18

Thiết kế đường ôtô 2 1

Upload: dangngocminhvn

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 451
Lượt tải: 19

Thiết kế đường Ôtô 3 Công trình vượt sông

Upload: Lupin

📎 Số trang: 308
👁 Lượt xem: 605
Lượt tải: 17

Thiết kế yếu tố hình học đường ôtô

Upload: vucamkhuyen

📎 Số trang: 234
👁 Lượt xem: 2119
Lượt tải: 20

Thiết kế đường Ôtô với Land Desktop 2004 và ...

Upload: quangthinhluke

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 789
Lượt tải: 22

Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường Ôtô

Upload: supperskidvn

📎 Số trang: 236
👁 Lượt xem: 721
Lượt tải: 17

Tổ chức thi công đường ôtô

Upload: thuyduong2401

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 1922
Lượt tải: 20

Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu

Upload: cakiem8888

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 651
Lượt tải: 20

Thiết kế đường 1

Upload: 19881999n

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 663
Lượt tải: 16

Thiết kế đường

Upload: linhtinhxd5

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 726
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô

Upload: giangtaichinh2112

📎 Số trang: 316
👁 Lượt xem: 814
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô Cống và cầu nhỏ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ hệ thống các công trình thoát nước trên đường. Việc thiết kế cống và cầu nhỏ có đúng đắn hay không có một ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng và giá thành xây dựng của toàn bộ công trình. pdf Đăng bởi
5 stars - 191427 reviews
Thông tin tài liệu 316 trang Đăng bởi: giangtaichinh2112 - 03/08/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/08/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế Cống và Cầu nhỏ trên đường ôtô