Tìm tài liệu

Tinh toan trac dia va co so du lieu

Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

Upload bởi: hien_nguyen

Mã tài liệu: 191455

Số trang: 219

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xây dựng - Kiến trúc

Info

Mục lục
Lời giới thiệu
Phần I: Tính toán trắc địa
Chương 1: Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa
Chương 2: Bình sai lưới trắc địa tự do
Chương 3: Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn
Chương 4: Một số vấn đề phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán
Phần II: Cơ sở dữ liệu
Chương 5: Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Chương 6: Ứng dụng các phần mềm GIS
Tài liệu tham khảm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
 • Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu 1

Upload: o0_quanganh_0o

📎 Số trang: 222
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 17

Trắc địa đại cương

Upload: dinh12378

📎 Số trang: 214
👁 Lượt xem: 631
Lượt tải: 16

Giáo trình trắc địa đại cương

Upload: anhhoang_1985

📎 Số trang: 216
👁 Lượt xem: 1067
Lượt tải: 18

Một số trường hợp tính toán nhanh các chỉ ...

Upload: hongloan97

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 590
Lượt tải: 17

Giám sát công tác trắc địa xây dựng công ...

Upload: duc_thanh768

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 16

Thiết kế và tính toán tổng mặt bằng thi công

Upload: phanbuiloi1

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 5660
Lượt tải: 28

Giáo Trình Cơ Sở Kiến Trúc II

Upload: girl_tuongcuopthanhvinh

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 19

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương ...

Upload: hamynguyen613

📎 Số trang: 255
👁 Lượt xem: 10530
Lượt tải: 167

Tính toán hệ thống thông gió trong các công ...

Upload: elyzatrang999

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 676
Lượt tải: 20

300 Câu hỏi và đáp án Trắc nghiệm Luật giao ...

Upload: lethuhuong159

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 8084
Lượt tải: 59

Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng

Upload: dungnguyenpvt

📎 Số trang: 200
👁 Lượt xem: 633
Lượt tải: 17

Cơ sở phân tích kết cấu Cầu Hầm

Upload: buffalo277

📎
👁 Lượt xem: 816
Lượt tải: 22

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

Upload: hien_nguyen

📎 Số trang: 219
👁 Lượt xem: 831
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Xây dựng - Kiến trúc
Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu Mục lục Lời giới thiệu Phần I: Tính toán trắc địa Chương 1: Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa Chương 2: Bình sai lưới trắc địa tự do Chương 3: Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn Chương 4: pdf Đăng bởi
5 stars - 191455 reviews
Thông tin tài liệu 219 trang Đăng bởi: hien_nguyen - 10/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu