Ma trận đề kiểm tra công nghệ 6 7 8 9

Ma trận đề kiểm tra công nghệ 6 7 8 9

GD&ĐT KHOÁI CHÂUTRƯỜNG THCS VIỆT HÒATiết 16 : KIỂM TRA CHƯƠNG I, II I-TIÊU1-Phạm vi kiến thức:Từ tiết 1 đến tiết 14 theo PPCT (chương I bản vẽ các khối đa diện, bản vẽ kĩ thuật)2-Kỹ năng : - Đọc được bản vẽ các khối đa diện, bản vẽ kĩ thuật - Vẽ

Hướng dẫn HS cách vẽ hình chiếu

Hướng dẫn HS cách vẽ hình chiếu

Hướng dẫn HS giải bài tập trang 21 VẼ HÌNH CHIẾU TẤM TRƯỢT DỌCBước 1: Phân tích hình dạng vật thể-Chọn hướng chiếu Bước 3: Vẽ khối bao ngoài rồi tiến hành vẽ cắt bỏ từng phần 1-Vẽ khối bao ngoài (Đã vẽ ở trên) 2- Cắt ¼ khối hộp phía trước 3- Cắt

Hình vẽ kĩ thuật 11

Hình vẽ kĩ thuật 11

Hình vẽ dùng soạn giáo án công nghệ 11Bài 1Bài 2 Bài 3 Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giảnĐề và lời giải bài thực hành trang 21 Thiếu 2 bài chưa vẽBài 4 Mặt cắt-Hình cắt Bài 5   Bài 6 Thưc hanh biểu diễn vật thể Còn tiếp...

Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

Chế bản mẫu Giấy khen bằng khen từ Word

Céng hßa x· héi chñ nghi· VIÖT NAM§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc==============================GiÊy khenBan chÊp hµnh c«ng ®oµn tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m hµ néiTÆng¤ng.....§Æng Hång KiÒuC«ng ®oµn khoa.....To¸n - Tin§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng

Cách vẽ HCTĐ Gá lỗ chữ nhật

Cách vẽ HCTĐ Gá lỗ chữ nhật

Các hình chiếu Vẽ khối bao ngoàiCắt bỏ phần đầu dạng hộp chữ nhật Cắt bỏ phần lỗ ở giữa Tẩy bỏ nét thừa, tô đậm ghi kích thước (trên hình chưa ghi kích thước)...

Cách vẽ đề 4 bài thực hành tr 36

Cách vẽ đề 4 bài thực hành tr 36

Hai hình chiếu 1-Vẽ hình chiếu cạnh - Phân tích vật thể: Dạng chữ L ngược. Phần bên trái thấp 12 có xẻ rãnh rộng 16, dài 20. Phần bên phải khoét nửa trụ bán kính R11 đến đáy. -Vẽ hình chiếu cạnh: Vẽ đường nghiêng 450, dóng từ hai hình chiếu vẽ hình

Cách vẽ đề 2 gá mặt nghiêng

Cách vẽ đề 2 gá mặt nghiêng

Hai hình chiếuVẽ hình chiếu cạnhVẽ hình cắt đứngXoá nét thừa, tô đậm, ghi kích thướcVẽ hình chiếu trục đo TL1:1 - Chon loại HCTĐ vuông góc đều - Vẽ trước mặt cơ sở (chon mặt trước làm mặt cơ sở)Từ các đỉnh của mặt cơ sở vẽ các đường thẳng song song