Tổ chức hoạt động nhận thức tự chủ, sáng tạo của học sinh trong dạy học bài "Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định" ở lớp 12 THPT  theo phương phỏp dạy học kiến tạo.

Tổ chức hoạt động nhận thức tự chủ, sáng tạo của học sinh trong dạy học bài "Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định" ở lớp 12 THPT theo phương phỏp dạy học kiến tạo.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước, đũi hỏi ngành giỏo dục phải "đổi mới mạnh mẽ phương phỏp giỏo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rốn luyện thành

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy học giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy học giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

mở đầu 1.lý do chọn đề tài sự sáng tạo trong công việc là yêu cầu đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của bất kì ngành nghề nào. đào tạo con người là trách nhiệm hàng đầu của ngành giáo dục. mục tiêu giáo dục và đào tạo được xác định rõ

Mô phỏng quá trình khuếch tán của nguyên tử tạp trong các hệ mất trật tự

Mô phỏng quá trình khuếch tán của nguyên tử tạp trong các hệ mất trật tự

Chương 1: Tổng quan Chương 2: Phương pháp mô phỏng Chương 3: Kết quả và thảo luận CHƯƠNG II

Thuyết Tương Đối Hẹp

Thuyết Tương Đối Hẹp

Chương I:Cơ sở lí luận của đề tài: Chương II:Giải quyết một số vấn đề Chương I:Cơ sở lí luận của đề tài: PHẦN 1:MỞ ĐẦU Phần 2:Nội dung PHẦN 3:KẾT LUẬN

Sóng điện từ và một số ứng dụng

Sóng điện từ và một số ứng dụng

Chương 1. LỊCH SỬ SÓNG ĐIỆN TỪ Chương 2. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ Chương 3. PHÂN LOẠI SÓNG ĐIỆN TỪ Chương 4. ỨNG DỤNG SÓNG ĐIỆN TỪ

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ SGK Vật lý 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong học tập 1

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ SGK Vật lý 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh trong học tập 1

Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” (SGK Vật lý Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương I. Cơ sở lý luận