Tìm tài liệu

 

Đánh giá tác động của chính sách giao đất, giao rừng đến hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 91
👁 Xem: 1606
Tải: 16

Đăng bởi: ngoctri0902

Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu XD ...

📎 Số trang: | Số trang: 82
👁 Xem: 603
Tải: 16

Đăng bởi: thangnq82

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Quản lý dự án tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 82
👁 Xem: 777
Tải: 17

Đăng bởi: thuykieu1

Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Xem: 616
Tải: 16

Đăng bởi: hanel109

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Xem: 584
Tải: 16

Đăng bởi: quynh668

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 552
Tải: 16

Đăng bởi: linhlehoang

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 61
👁 Xem: 468
Tải: 16

Đăng bởi: nguyenkim1954

Khảo sát, đánh giá hệ thống chính sách và thực trạng chi trả ...

📎 Số trang: | Số trang: 57
👁 Xem: 542
Tải: 17

Đăng bởi: nguyendinhcuongsusu

Quản lý dự án đầu tư xây dựng csht gtvt ở việt nam

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Xem: 461
Tải: 17

Đăng bởi: tan-nv

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án ở PECC

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Xem: 651
Tải: 17

Đăng bởi: bottcp02

Nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Xem: 521
Tải: 16

Đăng bởi: hoxuanquyet

Phân tích chi phí lợi ích của dự án cấp nước sinh hoạt cho các ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Xem: 525
Tải: 16

Đăng bởi: dungkdt

Công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Xem: 570
Tải: 17

Đăng bởi: javcafe

Báo cáo thực tập tổng hợp về Ban quản lí dự án các công trình ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Xem: 767
Tải: 16

Đăng bởi: hieudmhti

Quy chế đấu thầu- cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng ng ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Xem: 505
Tải: 16

Đăng bởi: zerogvn

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Giai phap cho van de nha tro cua sinh vien

Giải pháp cho vấn đề nhà trọ của sinh viên

Đăng bởi: nguyenthidao1980

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 2124
Lượt tải: 28

Khao sat, danh gia he thong chinh sach va thuc trang chi tra tien thuoc cho cac doi tuong Bao hiem y te trong giai doan 2001-2004

Khảo sát, đánh giá hệ thống chính sách và ...

Đăng bởi: nguyendinhcuongsusu

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 542
Lượt tải: 17

Cong tac lap du an tai cong ty co phan dau tu phat trien cong nghe dien tu vien thong

Công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu ...

Đăng bởi: javcafe

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 17